Category Archive: ข่าวสารกิจกรรม

งานวัดหนองจะบก

งานวัดหนองจะบก

สัมผัสบรรยากาศเที่ยวงานวัดประจำปี”วัดหนองจะบกR […]
เอกพุทธศาสน นำนักศึกษาชั้นปีที่1มาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่าศรัทรารวม

เอกพุทธศาสน นำนักศึกษาชั้นปีที่1มาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่าศรัทรารวม

นักศึกษากำลังฟังการอบรม บรรยากาศเด็กพักกลางวันรับประทาน […]