Category Archive: ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษา

ศึกพี่น้องสองราช

ศึกพี่น้องสองราช

ประมวลภาพความประทับใจของเหล่ากองเชียร์ มหาวิทยาลัยราชภั […]
บรรยากาศออกค่าย63

บรรยากาศออกค่าย63

วัดในไทยที่ต้องไปวัดบ้านไร่

วัดในไทยที่ต้องไปวัดบ้านไร่

1. วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ) จ.นครราชส […]
ร่วมบริจาคกับชมรมพุทธศาสน์ราชสีมา

ร่วมบริจาคกับชมรมพุทธศาสน์ราชสีมา

ยังรอรับสายธารศรัทธาจากผู้ใจบุญทุกท่านนะครับเรียนเชิญร่ […]
ราชภัฏนครราชสีมารับมือกับไวรัสโคโรน่า

ราชภัฏนครราชสีมารับมือกับไวรัสโคโรน่า

#ราชภัฏโคราชรับมือไวรัสโคโรน่า #ประกาศมาตรการและเฝ้าระว […]
โครงการพัฒนาการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต

โครงการพัฒนาการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต

โครงการประชุมปฏิบัติการระดมสมองเพื่อพัฒนาโครงการ จัดตั้ […]
โครงการเล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้ประจำปี2563

โครงการเล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกั […]
ราชภัฏได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

ราชภัฏได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

#ผลงานสุดปัง ??? ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร ก […]
ชมรมพุทธศาน์ราชสีมา

ชมรมพุทธศาน์ราชสีมา

ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกท่าน ร่ว […]
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ได้รางวัลรองชนะเลิศ

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ได้รางวัลรองชนะเลิศ

วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สร้างชื่อต่อเนื่อง คว้ารางวัลชนะเ […]