ราชภัฏได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์


#ผลงานสุดปัง ???
ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ “โต๊ะ”

งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ในนามของมหาวิทยาลัย ชื่อผลงาน โต๊ะ จำนวน 2 ผลงาน โดยศิษย์เก่าและอาจารย์จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
✅ ผลงานที่ 1 สร้างสรรค์โดย นางสาววันวิสา บอนขุนทด ศิษย์เก่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา เลขที่คำขอ 1702005179
✅ ผลงานที่ 2 สร้างสรรค์โดย นายศราวุฒิ โชคเจริญ ศิษย์เก่า และอาจารย์ภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เลขที่คำขอ 1702005181

ทั้งนี้ 2 ผลงาน ได้ดำเนินการยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งผลการจดทะเบียนและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่สิทธิบัตร 70967 และเลขที่ 70968 ให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *