ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์


วันที่ 17 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง Miss TANG LU (มาริสา) และ Mr. LI JIAN (นนท์) นักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน สานพลังความสัมพันธ์สู่ศตวรรษที่ 21” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ล้ำเลิศ อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ และอาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า Miss TANG LU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ Mr. LI JIAN ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศนียบัตร

การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกฝนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังถือเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือของหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศระดับมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางและเข้มแข็งขึ้นอีกทางหนึ่ง
หลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *